Cat

Conversarem amb Alicia Escardó, fisiotepeuta i osteopata i el Dr. José Antonio Pascuas, terapèuta i kinesoleg. Conversarem sobre què és la salut durant la tarda i podrem participar en el col·loqui aportant la nostra visió juntament amb les tècniques d’aprenentatge i tractament d’aquests dos experts.

La salut no és simplement absència de malaltia, és un estat en què l’individu és capaç de mantenir un equilibri en molts plans que li permetran desenvolupar-se de manera plena, vital i lliure en la seva vida. A nivell terapèutic perquè, quan l’objectiu del nostre treball amb els pacients és la salut tot és diferent. La malaltia deixa de ser la protagonista, ja no lluitem contra el cos i els seus símptomes. Busquem conjuntament amb el pacient els frens i les dificultats del seu cos, de la seva ment i de la seva ànima que li impedeixen retrobar una altra vegada la seva pròpia salut. El potencial de salut de cadascun és diferent, és una cosa que rebem en major o menor mesura, però sigui com sigui, és responsabilitat de cadascun construir-la, protegir-la i cuidar-la. Contactar amb la salut ens fa ser conscients del regal que és la vida. El seu valor. La força i la fragilitat que alhora l’habiten. I com a terapeutes ens posem al servei de la salut per a acompanyar la vida.

Alicia Escardó

Diplomada en Fisioteràpia per la URV el 1997.
Diplomada en Osteopatia DO a l’ECO el 2009.
Professora del postgrau d’Osteopatia Pediàtrica , conjuntament amb Isabel Hurtado a l’ECO des del 2017.
Formació en Osteopatia Biodinàmica amb Rene Brien.
Formació en Embriologia Biodinàmica amb Marc Damoiseaux.
Formació en Osteopatia, Pediàtrica,  ginecològica I obstètrica  amb Claudine Ageron.
Formació en osteopatia ginecològica I andrològica des d’una mirada transgeracional amb Christine Michel-Schweitzer.

Dia: Dissabte 25 de maig

Hora: 18.30h

Alicia Escardó

Conversarem amb Alicia Escardó, fisiotepeuta i osteopata i el Dr. José Antonio Pascuas, terapèuta i kinesoleg. Conversarem sobre què és la salut durant la tarda i podrem participar en el col·loqui aportant la nostra visió juntament amb les tècniques d’aprenentatge i tractament d’aquests dos experts.

La salut no és simplement absència de malaltia, és un estat en què l’individu és capaç de mantenir un equilibri en molts plans que li permetran desenvolupar-se de manera plena, vital i lliure en la seva vida. A nivell terapèutic perquè, quan l’objectiu del nostre treball amb els pacients és la salut tot és diferent. La malaltia deixa de ser la protagonista, ja no lluitem contra el cos i els seus símptomes. Busquem conjuntament amb el pacient els frens i les dificultats del seu cos, de la seva ment i de la seva ànima que li impedeixen retrobar una altra vegada la seva pròpia salut. El potencial de salut de cadascun és diferent, és una cosa que rebem en major o menor mesura, però sigui com sigui, és responsabilitat de cadascun construir-la, protegir-la i cuidar-la. Contactar amb la salut ens fa ser conscients del regal que és la vida. El seu valor. La força i la fragilitat que alhora l’habiten. I com a terapeutes ens posem al servei de la salut per a acompanyar la vida.

Alicia Escardó

Diplomada en Fisioteràpia per la URV el 1997.
Diplomada en Osteopatia DO a l’ECO el 2009.
Professora del postgrau d’Osteopatia Pediàtrica , conjuntament amb Isabel Hurtado a l’ECO des del 2017.
Formació en Osteopatia Biodinàmica amb Rene Brien.
Formació en Embriologia Biodinàmica amb Marc Damoiseaux.
Formació en Osteopatia, Pediàtrica,  ginecològica I obstètrica  amb Claudine Ageron.
Formació en osteopatia ginecològica I andrològica des d’una mirada transgeracional amb Christine Michel-Schweitzer.

Dia: Dissabte 25 de maig

Hora: 18.30h